PPMHP 124770: Vrč
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa