PPMHP 124758: Rog
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa