PPMHP 124598: Vaga
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa